Addyi även kallat Flibanserin är ett läkemedel tillverkat av det Amerikanska läkemedelsbolaget Sprout Pharmaceutical. Läkemedlet kallas för kvinnans Viagra och är det första läkemedel godkänt av FDA för att öka kvinnans sexlust.

Att läkemedlet är godkänt av FDA innebär inte att det får säljas som ett läkemedel även i Sverige, för att få säljas i Sverige måste det först bli godkänt av läkemedelsverket. Addyi är för tillfället varken godkänt som läkemedel vare sig i EU eller Sverige.

Hur fungerar Addyi?

addyiAddyi fungerar genom att det påverkar olika receptorer i hjärnan som kontrollerar neurotransmittorn serotonin och till viss mån även dopamin och noradrenalin.

Serotonin har en roll i att kontrollera känslor, sömn, matsmältning och många kroppsfunktioner.

Läkemedlet har ingen hormonell verkningsstatus.

På exakt vilket sätt som Addyi får kvinnans sexlust att öka vet man dock inte.

Effekten av Addyi förväntas komma efter ca 6-8 veckor av daglig dosering.

Vem kan använda läkemedlet Addyi

Flibanserin-addyi-sverigeDe personer där det har visat på någon ökad sexuell lust är de kvinnor som lider av en hypoaktiv sexual desire disorder (HSDD).

Om en kvinna lider av minskad sexuell lust på grund av någon annan sjukdom, läkemedelsbiverkningar eller graviditet har Addyi ingen eller väldigt liten effekt på den sexuella lusten. Likaså om en kvinna har minskad sexlust på grund av depression, prestationsångest, stress eller liknande så fungerar inte Addyi för att lösa problemet.

Är problemet med låg sexuell lust en orsak av till exempel, prestationsångest, stress, depression eller andra psykiska problem så finns det hjälp att få ändå. När det handlar om psykiska orsaker är det de man måste fokusera på för att få tillbaka sin normala sexlust. Vid depression måste depressionen behandlas, handlar det om prestationsångest så kan det vara lämpligt med kognitiv sexterapi för att identifiera de tankar som kommer upp och skapar ångest och oro vid sexuella aktiviteter och sen med tekniker som lärs ut vid en KBT behandling lära sig att hantera dessa ångestskapande tankar.

Sidoeffekter av Addyi

De vanligaste rapporterade sidoeffekter av Addyi inkluderar yrsel, trötthet, illamående och svårt att sova. Vid samtidigt intag av alkohol kan patienter som tar Addyi drabbas av plötsligt blodtrycksfall och personer har även rapporterat att de har svimmat på grund av blodtrycksfall efter intag av alkohol och läkemedlet.

Andra orsaker till minskad sexlust

  • Stress
  • Alkohol intag
  • Depression
  • Dåligt självförtroende
  • För lite motion
  • Brist på hormoner som testosteron och östrogen
  • Relationsproblem
  • Menopaus